Čo je to Marža

Marža a maržové obchodovanie  úzko súvisí s pákovým obchodovaním.

Marža je % z otvorenej obchodnej pozície, ktoré musíte držať na účte vo forme vlastného kapitálu ako povinnú zábezpeku, zvyšok sumy vám požičiava váš online broker.

Čo je marža, si vysvetlime na nasledovnom príklade z praxe:

Ak chceme urobiť obchod v objeme 10.000 Euro nepotrebujeme mať na obchodnom účte plnú sumu 10.000€, ale len zlomok z tejto sumy. Zvyšok nám okamžite požičia broker.

Percentuálne vyjadrená suma koľko euro musíme mať bezpodmienečne k dispozícii vlastných prostriedkov  je vlastne výška marže.

Ak napríklad náš odporúčaný broker XTB poskytuje obchodovanie s max. pákou 1:30 to znamená že s vlastnými 1.000 Eurami môžem robiť obchody až 30-násobne väčšie (30.000 Euro), pritom naša  zábezpeka na účte  nemôže byť nižšia ako 3,3% (1:30) to znamená 1.000 eur. Takže 3,3% percentá je potom vyjadrenie výšky marže. Pritom platí, že čím vyššia je páka, tým nižšie percento marže teda zábezpeky na vašom obchodnom účte.

Bohužiaľ európska agentúra ESMA ktorá dohliada na brokerov, ovplyvnila max. výšku páky a teda aj marže v roku 2018 na max. 1:30 pre forexové páry a týka sa to všetkých obchodníkov v EÚ ktorí nie sú v kategórii profesionálov.

Chcete stále obchodovať s vysokou pákou napriek EÚ obmedzeniam?

Tu je návod ako legitímnym spôsobom obchodovať s vysokou pákou napriek obmedzeniam z roku 2018.


Čo je Margin Call 

Čo sa stane ak nemáte dostatok kapitálu na účte na udržanie povinnej zábezpeky (marže) ?

V prípade ak by suma na vašom obchodnom účte počas trvania obchodu poklesla alebo sa priblížila (toto závisí od vášho brokera), k uvedeným tisíc eurám, dostali by ste výzvu na okamžité doplnenie finančných prostriedkov, prípadne uzavrietie pozície.

Tomuto sa hovorí v obchodníckej terminológii aj Margin Call (Maržová výzva). Do tejto situácie by ste sa ale nemali nikdy dostať, preto odporúčame využívať obchodné príkazy ako napríklad Stop Order, ktoré limitujú výšku straty v prípade ak cena ide proti Vám.

Marian Marek
Marian Marekhttps://www.forexobchodnik.sk
Od roku 2013 vediem stránku ForexObchodnik.sk, ktorá bola citovaná vo významných slovenských ekonomických magazínoch ako je TREND, Hospodárske Noviny, Zoznam.sk, eZisk a ďalšie. Vyštudoval Fakultu managementu UK odbor financie a marketing. Email Kontakt: marian@forexobchodnik.sk

recenzie

Slovník forex výrazov