Čo je to Marža

Marža veľmi úzko súvisí s pákovým obchodovaním (anglicky tzv. leverage trading).

Marža je % z otvorenej obchodnej pozície ktoré musíte držať na účte vo forme vlastného kapitálu ako povinnú zábezpeku, zvyšok sumy vám požičiava váš online broker.

Čo je marža, si vysvetlime na nasledovnom príklade z praxe:

Ak chceme urobiť obchod v objeme 10.000 Euro nepotrebujeme mať na obchodnom účte plnú sumu, ale len zlomok z tejto sumy. Zvyšok okamžite požičia broker. Percentuálne vyjadrená suma koľko euro musíme mať bezpodmienečne k dispozícii vlastných prostriedkov  je vlastne výška marže.

Ak napríklad náš partnerský broker Plus500 poskytuje obchodovanie s pákou 1:50 to znamená že s vlastnými 1.000 Eurami môžem robiť obchody až 50-násobne väčšie (max.50.000 Euro), pritom naša  zábezpeka na účte  nemôže byť nižšia ako 2% (1:50) to znamená 1.000 eur. Takže 2% percentá je potom výška marže. Pritom platí, že čím vyššia je páka, tým nižšie percento marže teda zábezpeky na vašom obchodnom účte. Náš druhý partnerský broker eToro poskytuje páku až do výšky 1:200 to teda znamená, že s 1.000 Eurami Vám umožní obchodovať ako keby ste vlastnili 200.000 Euro a teda výška marže bude v ich prípade len 1/200 t.j. 0,5% z prostriedkov na obchodnom účte.

Čo sa stane ak nemáte dostatok kapitálu na účte na udržanie povinnej zábezpeky (marže) ?

V prípade ak by suma na vašom obchodnom účte počas trvania obchodu poklesla alebo sa priblížila (toto závisí od vášho brokera) k uvedeným tisíc eurám, dostali by ste výzvu na okamžité doplnenie finančných prostriedkov, prípadne uzavrietie pozície. Tomuto sa hovorí v obchodníckej terminológii aj Margin Call (Maržová výzva). Do tejto situácie by ste sa ale nemali nikdy dostať, preto odporúčame využívať obchodné príkazy ako napríklad Stop Order, ktoré limitujú výšku straty v prípade ak cena ide proti Vám.