Obchodovanie s akciami >> Vyberte si stratégiu ktorá skutočne funguje!

obchodovanie s akciami

Akcie predstavujú najmä v posledných rokoch veľmi obľúbený investičný nástroj dokonca aj pre konzervatívnych Slovákov.

Využívajú ho hlavne ľudia, ktorí majú k dispozícii vyššiu sumu finančných prostriedkov, alebo dokážu pravidelne na mesačnej báze dokupovať akciové tituly či ETF. Pri akciách je potrebné realizovať aspoň základnú analýzu spoločností, zatiaľ čo nákupom napríklad indexových ETF kupujete v podstate celý trh. Dôležitým faktorom je tiež časový horizont, počas ktorého chcete akcie držať. Vo všeobecnosti by ste sa akciám mali vyhnúť v prípade, pokiaľ nie ste ochotný na výsledky „čakať“ aspoň 5-10 rokov. Pri obchodovaní s akciami totiž platí, že v strednodobom a dlhodobom horizonte rastú, avšak v krátkodobom môžu vykazovať relatívne veľké výkyvy.

Čím dlhší je investičný horizont, tým existuje vyššia pravdepodobnosť, že bude investícia úspešná.

Ako príklad si môžeme uviesť americké akcie, ktoré rastú zhruba 7%-ným ročným tempom a za posledných približne 150 rokov vykazovali až 90% rastových 10 ročných období.

Ďalšia vec, ktorú by ste si mali ujasniť je to, či do akcií investujete jednorazovo, alebo budete investovať pravidelne menšie sumy a podľa toho nastaviť zloženie portfólia.

Pokiaľ investujete jednorazovo, portfólio by malo byť od začiatku vybalansované. Pokiaľ plánujete investovať pravidelne, portfólio môžete rebalansovať (dokupovať tituly) postupne.  Pokiaľ máte záujem o pravidelné investovanie, je potrebné si tiež uvedomiť, akú sumu budete mesačne/kvartálne investovať. Samozrejme stále platí, že by ste mali investovať len toľko, koľko ste ochotný stratiť, aj keď pri akciách pravdepodobne nikdy nepríde k prepadu, ktorý by poslal celý trh na nulu. V tejto základnej filozofii sa všetky investičné pohľady zhodujú.

Tu však podobnosti končia a jednotlivé prístupy k obchodovaniu akcií majú zopár odlišností.

Tie si v skratke teraz rozoberieme….

Ako na obchodovanie s akciami cez Internet

1. Rastové akcie

Tento druh investovania so sebou prináša nadpriemernú možnosť zhodnotenia kapitálu, avšak aj nadpriemerné riziko, v porovnaní s priemerom akciového trhu.

Rastoví investori vyhľadávajú spoločnosti, ktoré ešte nedosahujú vysoké zisky, keďže veľkú časť získaných peňazí reinvestujú do rozšírenia výroby, nových technológií a podobne. Investori sa väčšinou spoliehajú na to, že tieto spoločnosti o niekoľko rokov „dozrejú“ a budú dosahovať vysoké zisky. Riziko spočíva hlavne v tom, že veľakrát tieto spoločnosti nenaplnia svoj potenciál, nedosiahnu stanovené ciele a sklamú tým svojich investorov. To vedie k prepadu cien akcií. Ako príklady si môžeme uviesť  Amazon, Teslu či Salesforce. Investovanie do rastových akcií je vhodné pre agresívnejších investorov, ktorí dokážu ustáť (finančne aj psychicky) veľké výkyvy, ktoré sú pri týchto akciách relatívne bežné. Ak by som mal teda charakterizovať tento druh akcií, tak by išlo o investíciu s vysokým rizikom,  vysokým potenciálnym výnosom a mali by do nich investovať ľudia, ktorí sa neboja rizika.

2. Hodnotové akcie

Hodnotové akcie predstavujú v podstate presný opak akcií rastových. Ide o akcie spoločností, ktoré sú na trhu väčšinou dlho, majú stálu klientelu, silnú značku a dosahujú dlhodobo zisky. Ide o spoločnosti, ktoré sú preverené časom a existuje len veľmi malá šanca, že by takáto spoločnosť skrachovala, alebo prišla o veľkú časť svojich zákazníkov. Medzi najznámejšie spoločnosti patrí napríklad IBM, Intel, HP, Bank of America, Boeing. Tieto spoločnosti sa vyznačujú pomalším rastom akcií, avšak v prípade kríz či recesií aj pomalším prepadom. Najúspešnejší svetoví investori využívajú práve hodnotové spoločnosti, ktoré im poskytujú stabilný výnos a relatívne malú mieru rizika. Mnohé z nich tiež vyplácajú dividendy, ktoré predstavujú podiel na zisku spoločnosti. Pri takýchto spoločnostiach teda existujú dva druhy zisku – samotný kapitálový výnos z rastu akcie a dividenda. Pokiaľ je Váš investičný horizont kratší, prípadne ste ochotný akceptovať menšiu mieru rizika, hodnotové akcie budú pre Vás to pravé. .

3. Špekulácie s akciami

Na akciovom trhu je možné tiež nájsť veľmi rizikové spoločnosti. Samotná podstata rizika vychádza buď z malej kapitalizácie spoločnosti, alebo priamo z pôsobenia v rizikovom odvetví. Malé spoločnosti sú omnoho náchylnejšie na zlé výsledky, stratu zákazníkov či vstup nových konkurentov, keďže veľa z nich nemá vytvorenú žiadnu finančnú rezervu, vďaka ktorej by horšie obdobie mohli preklenúť. Mnoho z nich tiež podniká v oblastiach, ktoré sú veľmi nestabilné. Tu si ako príklad môžeme uviesť spoločnosti (populárne hlavne v poslednej dobe) pôsobiace v oblasti pestovania a distribúcie marihuany a výrobkov z nej, spoločnosti vyvíjajúce elektrické autá, či napríklad spoločnosti investujúce v rozvojových krajinách. Všetky tieto sektory majú spoločné to, že sa v nich z dôvodu zásahov vlád, zmien zákonov, rôznych škandálov, ekológie a podobne, môžu zmeniť podmienky pre spoločnosti doslova zo dňa na deň. Investovanie do takýchto spoločností môže byť naozaj veľmi nebezpečné, avšak niektorí skúsení investori schválne vyhľadávajú príležitosti práve v oblasti veľmi malých a mladých spoločností.

Samozrejme, každý investor môže zvoliť kombináciu spomenutých stratégií podľa preferovaného pomeru, avšak pri začínajúcich obchodníkoch platí, že by sa mali sústrediť hlavne na akcie veľkých zrelých spoločností (hodnotové investovanie). Samozrejme, že môžu svoje portfólio doplniť aj niektorými rastovými akciami, avšak tie by, aspoň na začiatku, nemali tvoriť väčšinu akcií v portfóliu.  Portfólio hodnotových akcií by aj v prípade dočasného poklesu trhu nemalo byť zasiahnuté tak výrazne, ako napríklad rastové portfólio.

Pred rozhodnutím, ktoré akcie budete nakupovať by ste si mali vytvoriť stratégiu.

Pri vytváraní investičnej akciovej stratégie by ste mali :

  1. Ujasniť si, či sa mi chce akcie vyberať a analyzovať jednotlivo (investujem do akcií), alebo nakúpim celý trh (indexové ETF).
  2. Ujasniť si , či investujem jednorazovo, alebo na pravidelnej báze a podľa toho zvoliť zloženie portfólia.
  3. Ujasniť si investičný horizont (ak je menší, ako 5 rokov, do akcií neinvestuje)
  4. Ujasniť si vzťah k riziku a podľa neho zvoliť vhodný pomer rastových, hodnotových a špekulatívnych akcií
  5. Dodržiavať stanovené pravidlá

Veľa šťastia pri investovaní !

Obchodovanie s akciami >> Vyberte si stratégiu ktorá skutočne funguje!
5 (100%) 1 hodnotení