Obchodovanie s akciami: Ako investovať do akcií v roku 2019

obchodovanie s akciami

 

 

 

 

 

 

 

Akcie predstavujú najmä v posledných rokoch investičný nástroj, ktorý sa stáva čoraz viac obľúbeným. Do akcií investovali v minulosti najmä ľudia, ktorí disponovali vyšším obnosom finančných prostriedkov. V dnešnej dobe sa však takáto forma investovania rozširuje aj medzi bežných ľudí a napríklad v USA predstavuje bežnú súčasť fungovania veľkého množstva malých investorov, ktorí nakupujú buď celé trhy prostredníctvon ETF fondov alebo priamo konkrétne akcie obľúbenej firmy.

Na prvý pohľad môžu teda akcie vyzerať ako investičný nástroj bohatých, avšak opak je pravdou. Akcia v podstate predstavuje podiel investora v spoločnosti ktorý verí, že vďaka dobrému fungovaniu tejto firmy bude do budúcna hodnota rásť. Pri investovaní do akcií by však človek nemal vychádzať iba zo svojej viery, ale hlavne z faktov, takže si spomenieme jeden aj na tomto mieste. Priemerná ročná výnosnosť amerických akcií za posledných viac ako 200 rokov bola v reálnom vyjadrení takmer 7%. V porovnaní so zlatom, ktoré je vo všeobecnosti považované za bezpečnú investíciu je tento výnos nielen omnoho vyšší ale zaznamenáva tiež výrazne menšie výkyvy.

Čím dlhší je Váš investičný horizont, tým je vyššia pravdepodobnosť, že bude vaša investícia úspešná.

Ako príklad si môžeme uviesť americké akcie, ktoré rastú zhruba 7%-ným ročným tempom a za posledných približne 150 rokov vykazovali až 90% rastových 10 ročných období.

výnosnosť akcií

Obrázok č.1 – Výnosnosť akcií z dlhodobého horizontu

Ďalšia vec, ktorú by ste si mali ujasniť je to, či do akcií investujete jednorazovo, alebo budete investovať pravidelne menšie sumy a podľa toho nastaviť zloženie portfólia.

Pokiaľ investujete jednorazovo, portfólio by malo byť od začiatku vybalansované. Pokiaľ plánujete investovať pravidelne, portfólio môžete rebalansovať (dokupovať tituly) postupne.  Pokiaľ máte záujem o pravidelné investovanie, je potrebné si tiež uvedomiť, akú sumu budete mesačne/kvartálne investovať. Samozrejme stále platí, že by ste mali investovať len toľko, koľko ste ochotný stratiť, aj keď pri akciách pravdepodobne nikdy nepríde k prepadu, ktorý by poslal celý trh na nulu. V tejto základnej filozofii sa všetky investičné pohľady zhodujú.

Zákonitosti pri investovaní do akcií

Investovanie do akcií má samozrejme svoje zákonitosti a pravidlá, ktoré je lepšie dodržiavať, aby ste boli schopní minimalizovať riziko investícií.

Dlhodobosť

Pri akciách platí jednoduché pravidlo ktoré hovorí, že čím dlhší je investičný horizont, tým je investícia bezpečnejšia a plynie z nej vyšší výnos. Za minimálny rozumný investičný horizont považujeme 5 rokov, avšak čím je horizont dlhší, tým je to lepšie. V horizonte 10 – 20 rokov sa z akcií stáva aktívum, ktoré je z hľadiska pomeru rizika a potenciálneho výnosu bezkonkurenčné. Ak je teda Váš investičný horizont väčší ako 10 rokov, akcie môžu byť vhodné práve pre Vás. Ak však viete, že peniaze investované do akcií budete o 3 roky potrebovať, rozhliadnite sa radšej po niečom konzervatívnejšom.

Pravidelnosť

Pravidelnosť spolu s dlhodobosťou považujeme za dva najdôležitejšie faktory pri investovaní do akcií. Pravidelným prikupovaním akcií na mesačnej či kvartálnej báze investor výrazne znižuje riziko zlého načasovania nákupu akcií. V praxi to väčšinou vyzerá tak, že investor si na začiatku vyberie 3-5 akciových titulov a k nim postupne v priebehu rokov prikupuje ďalšie akcie. Pri amerických akciách investor takýmto postupom tiež znižuje riziko vplyvu výmenného kurzu na svoje portfólio.

Rizikovosť

Vo všeobecnosti sú akcie považované za jeden druh aktív. Medzi akciami sú však veľmi výrazné rozdiely ako z hľadiska rizikovosti, tak aj z hľadiska potenciálneho výnosu. Existujú rizikové akcie, s vysokým výnosom, ktoré dividendy nevyplácajú, avšak existujú aj konzervatívne tituly, ktoré sú rizikové omnoho menej a investorom vyplácajú niekoľkopercentné ročné dividendy (podiel na zisku vyplácaný investorom). Vyberie si teda naozaj úplne každý.

Ako na obchodovanie s akciami cez Internet

Vo všeobecnosti neexistujú úplne presné definície a jednotliví investori si kritéria vykladajú po svojom. Na identifikáciu môžeme využiť základné finančné ukazovatele, na základe ktorých vieme spoločnosti medzi sebou porovnať a analyzovať.

Teraz si popíšme niektoré z nich.

1. Rastové akcie

Tento druh investovania so sebou prináša nadpriemernú možnosť zhodnotenia kapitálu, avšak aj nadpriemerné riziko, v porovnaní s priemerom akciového trhu.

Rastoví investori vyhľadávajú spoločnosti, ktoré ešte nedosahujú vysoké zisky, keďže veľkú časť získaných peňazí reinvestujú do rozšírenia výroby, nových technológií a podobne. Investori sa väčšinou spoliehajú na to, že tieto spoločnosti o niekoľko rokov „dozrejú“ a budú dosahovať vysoké zisky. Riziko spočíva hlavne v tom, že veľakrát tieto spoločnosti nenaplnia svoj potenciál, nedosiahnu stanovené ciele a sklamú tým svojich investorov. To vedie k prepadu cien akcií. Ako príklady si môžeme uviesť  Amazon, Teslu či Salesforce. Investovanie do rastových akcií je vhodné pre agresívnejších investorov, ktorí dokážu ustáť (finančne aj psychicky) veľké výkyvy, ktoré sú pri týchto akciách relatívne bežné. Ak by som mal teda charakterizovať tento druh akcií, tak by išlo o investíciu s vysokým rizikom,  vysokým potenciálnym výnosom a mali by do nich investovať ľudia, ktorí sa neboja rizika.

Trhová kapitalizácia týchto spoločností je rôzna, avšak začínajúci investor by sa mal opäť primárne zamerať na väčšie z nich. Rastové spoločnosti dosahujú vysoké hodnoty P/E v rádoch desiatok, či dokonca stoviek násobkov ročných ziskov. Účtovná hodnota je pri nich zvyčajne oveľa menšia ako trhová, takže je ukazovateľ P/B vysoký. Vzhľadom na to, že potrebujú všetky prípadné zisky na svoj ďalší rozvoj, tak nevyplácajú dividendy. Majú tiež veľké výkyvy v oblasti ziskov, keďže ešte nemajú nastavené optimálne parametre pre svoje fungovanie. Najčastejšie sú tieto spoločnosti skloňované v súvislosti s technologickým sektorom a stávajú sa čoraz viac obľúbenými, lebo ich poznáme z užívateľského hľadiska. Pokiaľ sú v zisku, tak dosahujú (aspoň zo začiatku) nízke marže a mnohokrát sú financované pomocou dlhu. Ak sa spoločnosti začne dariť a začne dosahovať vyššie zisky, spoločnosť môže prejsť z rastovej do hodnotovej skupiny. Ak však takáto firma nesplní očakávania, môže nastať strmý pád nadol.

2. Hodnotové akcie

Hodnotové akcie predstavujú v podstate presný opak akcií rastových. Ide o akcie spoločností, ktoré sú na trhu väčšinou dlho, majú stálu klientelu, silnú značku a dosahujú dlhodobo zisky. Ide o spoločnosti, ktoré sú preverené časom a existuje len veľmi malá šanca, že by takáto spoločnosť skrachovala, alebo prišla o veľkú časť svojich zákazníkov. Medzi najznámejšie spoločnosti patrí napríklad Coca-Cola, IBM, Intel, HP, Bank of America, Boeing, ktorých akcie sú považované za kvalitné hodnotové cenné papiere. Tieto spoločnosti sa vyznačujú pomalším rastom akcií, avšak v prípade kríz či recesií aj pomalším prepadom.

Tieto spoločnosti sú v porovnaní so zvyškom trhu veľké a dosahujú kapitalizáciu (hodnotu) vo výške 100 miliárd USD a viac. Hodnota ukazovateľa P/E, ktorý popisuje pomer ceny spoločnosti k jej ziskom (ak je hodnota spoločnosti 100 miliárd a ročne dosahuje zisk 10 miliárd, tak je P/E 10), by nemala presiahnuť 15 a hodnota P/B, ktorá popisuje pomer ceny k účtovnej hodnote by nemala presiahnuť 2. Veľké množstvo spoločností, ktoré sú považované za hodnotové, tiež vypláca akcionárom podiel na zisku vo forme dividend. Výška dividendy pri takýchto spoločnostiach sa pohybuje v relatívne veľkom rozsahu, avšak každú dividendu, ktorá tvorí ročne viac ako 3% považujeme za zaujímavú. Historicky je tiež dokázané, že veľké spoločnosti vyplácajúce dividendy sú historicky úspešnejšie, ako zvyšok trhu. Kvalitné spoločnosti tiež dosahujú vysokú rentabilitu kapitálu (ROE, ROA) čo znamená, že firma funguje efektívne a dobre využíva svoje zdroje. Ďalším znakom takýchto spoločností sú vysoké marže, ktoré sú zákazníci ochotní platiť za výrobky. V neposlednom rade je dôležité spomenúť aj to, že množstvo z týchto firiem má veľmi silnú značku a aj keď existujú lacnejšie alternatívy, zákazníci uprednostňujú výrobok tejto značky.

Najúspešnejší svetoví investori ako Warren Buffet využívajú práve hodnotové spoločnosti, ktoré im poskytujú stabilný výnos a relatívne malú mieru rizika. Mnohé z nich tiež vyplácajú dividendy, ktoré predstavujú podiel na zisku spoločnosti.

Pri takýchto spoločnostiach teda existujú dva druhy zisku:

 • samotný kapitálový výnos z rastu akcie
 • dividenda

Pokiaľ je Váš investičný horizont kratší, prípadne ste ochotný akceptovať menšiu mieru rizika, hodnotové akcie budú pre Vás to pravé.

3. Špekulatívne akcie

Na akciovom trhu je možné tiež nájsť veľmi rizikové spoločnosti. Samotná podstata rizika vychádza buď z malej kapitalizácie spoločnosti, alebo priamo z pôsobenia v rizikovom odvetví. Malé spoločnosti sú omnoho náchylnejšie na zlé výsledky, stratu zákazníkov či vstup nových konkurentov, keďže veľa z nich nemá vytvorenú žiadnu finančnú rezervu, vďaka ktorej by horšie obdobie mohli preklenúť. Mnoho z nich tiež podniká v oblastiach, ktoré sú veľmi nestabilné. Tu si ako príklad môžeme uviesť spoločnosti (populárne hlavne v poslednej dobe) pôsobiace v oblasti pestovania a distribúcie marihuany a výrobkov z nej, spoločnosti vyvíjajúce elektrické autá, či napríklad spoločnosti investujúce v rozvojových krajinách, v poslednom čase idú do popredia akcie firiem spracujúcich marihuanu na lekárske účely (CBD oleje atď.). Všetky tieto sektory majú spoločné to, že sa v nich z dôvodu zásahov vlád, zmien zákonov, rôznych škandálov, ekológie a podobne, môžu zmeniť podmienky pre spoločnosti doslova zo dňa na deň. Investovanie do takýchto spoločností môže byť naozaj veľmi nebezpečné, avšak niektorí skúsení investori schválne vyhľadávajú príležitosti práve v oblasti veľmi malých a mladých spoločností.

V poslednom čase sa tlačia do popredia akcie firiem spracujúcich marihuanu na lekárske účely (CBD oleje atď.)

Samozrejme, každý investor môže zvoliť kombináciu spomenutých stratégií podľa preferovaného pomeru, avšak pri začínajúcich obchodníkoch platí, že by sa mali sústrediť hlavne na akcie veľkých zrelých spoločností (hodnotové investovanie). Samozrejme, že môžu svoje portfólio doplniť aj niektorými rastovými akciami, avšak tie by, aspoň na začiatku, nemali tvoriť väčšinu akcií v portfóliu.  Portfólio hodnotových akcií by aj v prípade dočasného poklesu trhu nemalo byť zasiahnuté tak výrazne, ako napríklad rastové portfólio.

Vyššie spomenuté finančné ukazovatele nájdete dnes online napríklad na stránkach www.finance.yahoo.com či www.finviz.com a postupom času okrem vyššie spomenutých môžete na posúdenie kvality spoločnosti používať aj ďalšie. Z vlastnej skúsenosti môžeme potvrdiť, že síce chvíľu trvá, kým sa v nich človek naučí orientovať, avšak potom poskytujú veľké množstvo neoceniteľných informácií, vďaka ktorým sa stane analýza spoločnosti jednoduchšou.

apple akcie

Obrázok č.2: Finančné údaje Apple (ticker:AAPL) Zdroj: Finviz.com

Diverzifikácia vášho akciového portfólia

Teraz už viete, aké sú rozdiely medzi hodnotovými a rastovými či špekulatívnymi akciami. Dôležité je však to, aby sme tieto informácie dokázali zmysluplne využiť aj v praxi. Vynára sa teda otázka, ako by malo byť akciové portfólio zostavené, aby poskytovalo minimálne riziko a maximálny výnos.

Výnos vs. Riziko

Každá investícia by sa mala posudzovať z hľadiska potenciálneho výnosu a rizika. Úplne ideálne by bolo, ak by sme mali možnosť investovať do akcie, ktorá ponúka maximálny výnos a minimálne riziko. Takto to žiaľ v realite nefunguje a spravidla platí, že čím vyšší je potenciálny výnos danej akcie, tým vyššie je aj riziko. Vnímanie rizika je však subjektívne a preto neexistuje univerzálne odporúčanie, ako akcie vyberať. Napriek tomu si dnes v skratke vysvetlíme, akým spôsobom dokážeme nákupom viacerých titulov minimalizovať rizikovosť portfólia ako celku aj napriek tomu, že cena niektorých titulov bude klesať.

Správna diverzifikácia je základom Vášho úspechu

Napriek tomu, že neexistuje jednotné ideálne zloženie portfólia pre všetkých, začiatočníci by sa mali spočiatku sústrediť hlavne na hodnotové akcie, keďže sú považované za bezpečnejšie. Tie by mali tvoriť väčšinu portfólia, napríklad 80%, a zvyšná časť môže byť tvorená rastovými akciami s väčším potenciálom. Veľmi dôležité je aj to, aby bolo portfólio diverzifikované na základe sektorov. To znamená, že investor nakúpi akcie napríklad z automobilového sektoru, zo sektoru telekomunikácií, spotrebných tovarov, jedla a nápojov, technológií, farmaceutiky či chemického priemyslu. Takéto rozloženie rizika môže portfólio ochrániť pred negatívnym vývojom v jednom z nich. Ako príklad si môžeme uviesť pokles akcií Volkswagenu po prevalení kauzy s emisiami. Akcie po tejto udalosti klesli o niekoľko desiatok percent. Ak by mal investor nakúpené iba tieto akcie, jeho portfólio by bolo výrazne oslabené. Ak by však mal vo svojom portfóliu 10 akcií s rôznym zameraním, oslabenie jednej z nich by nepredstavovalo výraznejší problém.

Portfólio by tiež malo byť diverzifikované na základe krajín. Väčšina investorov si vyberá najmä akcie z USA, Nemecka, Francúzska, Holandska, Španielska či Veľkej Británie. V prípade, že by mal investor nakúpené akcie iba z jednej krajiny a v krajine by nastal nejaký problém (vysoká miera inflácie, zvýšenie nezamestnanosti, ekonomické problémy atď.), pravdepodobne by bol prepad portfólia väčší, ako keď má investor nakúpené akcie z viacerých krajín. Jednotlivé akciové trhy spolu síce mierne korelujú, avšak nákupom akcií z viacerých krajín jednoznačne riziko znížime.

Dobre diverzifikované portfólio by mohlo vyzerať napríklad takto:

 • Technologická a farmaceutická spoločnosť z USA
 • Automobilová a chemická spoločnosť z Nemecka
 • Poisťovňa z Francúzska
 • Ropná a potravinárska spoločnosť z Holandska
 • Energetická spoločnosť zo Španielska

Takto diverzifikované portfólio by malo byť schopné ustáť problém v jednom zo sektorov, prípadne v jednej z krajín. Akcie a krajiny nemusia byť samozrejme zastúpené úplne rovnomerne, avšak portfólio by malo byť tvorené z akcií z minimálne piatich sektorov z viacerých krajín. Niektoré z akcií by tiež mali vyplácať dividendy, ktoré z časti eliminujú prípadný prepad pravidelným vyplácaním zisku investorovi

Pri vytváraní svojej investičnej akciovej stratégie je treba :

 1. Ujasniť si, či sa mi chce akcie vyberať a analyzovať jednotlivo (investujem do konkrétnych akcií), alebo nakúpim rovno celý sektor trhu (indexové ETF) ako napríklad technologické akcie alebo spoločnosti z rozvíjajúcich sa trhov a podobne.
 2. Ujasniť si , či investujem jednorazovo, alebo na pravidelnej báze a podľa toho zvoliť zloženie portfólia.
 3. Ujasniť si investičný horizont (ak je menší, ako 5 rokov, na akcie zabudnite)
 4. Ujasniť si vzťah k riziku a podľa neho zvoliť vhodný pomer rastových, hodnotových a špekulatívnych akcií
 5. Dodržiavať stanovené pravidlá

Obchodovanie s akciami a dane

Často sa ma čitatelia pýtajú, či budú musieť pri obchodovaní s akciami platiť dane.

Z pohľadu slovenského zákona o príjmoch vyplýva, že pri držaní akcií fyzickou osobou po dobu dlhšiu ako 1 rok , ktoré sú obchodované na niektorej regulovanej svetovej burze sú zisky z predaja týchto cenných papierov oslobodené od dane. Pozor však, v prípade ak vám spoločnosti vyplácajú aj dividendy, tieto treba buď zdaniť samostatne v daňovom priznaní, alebo si overiť či boli zdanené priamo pri zdroji. Niektoré dividendy zdania totiž sami brokeri. Tu závisí aj od toho či je broker v USA (zaplatíte buď 30% alebo len 15% ak americkému brokeri včas doručíte oznámenie že nie ste rezidentom USA) alebo v Európe či na Slovensku.

Cez koho investovať do akcií – (ako nakúpiť akcie)

Pri vstupe do sveta akcií budete potrebovať spoľahlivého prostredníka.

Malo by ísť o brokera ktorý spĺňa nasledovné kritériá:

 1. má licenciu v EÚ
 2. je poistený pre prípadok úpadku (v prípade ak zbankrotuje, vrátia sa vám peniaze)
 3. poskytuje obchodovanie skutočných akcií (a nie iba derivátov CFD), prípadne pre skúsenejších obchodníkov ktorí chcú obchodovať s finančnou pákou tak aj CFD kontrakty cez finančnú páku (t.j. stačí vám len zlomok ceny na nákup, zvyšok vám požičia broker)
 4. je lacný

Máte viac možností:

ETORO broker – (klikni na: eToro.com ) celosvetová jednotka v obchodovaní na finančných trhoch. Veľmi „user friendly“ rozhranie v ktorom sa každý naučí rýchlo orientovať. Obchodovať môžete tak,  že buď systém automaticky kopíruje obchody skúsených obchodníkov (tzv. Copy Trading), alebo si investujete do akcií sami podľa svojho uváženia. Obchodovať môžete bez páky skutočné akcie z USA, Európy z Ázie, 12 kryptomien alebo aj s pákovým efektom akcie, forex menové páry (48 menových párov). Platforma je vhodná ako pre úplných začiatočníkov, tak pre pokročilých. Minimálna investícia od 200€. Registrovaný v NBS. V českom jazyku. Depozit môžete urobiť platobnou kartou VISA, MasterCard alebo bankovým prevodom.

XTB broker – (klikni na: xtb.com/sk ) na Slovensku asi najznámejší broker, ktorý je regulovaný a registrovaný v Národnej Banke Slovenska, okrem akcií ponúka aj široké portfolio CFD inštrumentov: najširší sortiment menových párov pre obchodovanie na forexe, kryptomeny, ETF.

Lynx Broker (lynxbroker.sk) – je známa možnosť so sídlom v UK, je to vlastne preoblečená obchodná platforma od Interactive Brokers prispôsobená pre Európsky trh so všetkými pozitívami aj negatívami. Výhody: česká zákaznícka linka, poistený na vysokú sumu, široké portfólio akcií Nevýhody

Interactive Brokers – americká spoločnosť veľmi populárna medzi investormi z celého sveta..Výhody: najväčší na svete, široké portfólio aktív, dobré ceny, rýchle vysporiadanie obchodov Nevýhody: sídli v USA, vyššie minimálne investície, poplatky za neaktivitu na účte, niekedy komplikované prevody peňazí

Najčastejšie chyby obchodníkov s akciami

Ako v mnohých oblastiach života, tak aj v tomto prípade je teória vec jedna a prax vec druhá. Vo všeobecnosti by sme neúspech u istej časti investorov mohli prisúdiť niekoľkým základným chybám, ktorých sa dopúšťajú. Teraz sa pozrieme na najčastejšie z nich.

1. Investovanie do známych spoločností bez analýzy

Často sa stretávame s tým, že ľudia investujú do spoločností, o ktorých sa veľa píše. Tieto spoločnosti bývajú väčšinou veľmi rizikové a píše sa o nich práve preto, lebo v minulosti dosiahli nadpriemerné výnosy. To však samozrejme neznamená, že takéto výnosy budú investorom poskytovať aj v budúcnosti a môžu byť práve naopak veľmi rizikové. Nikdy nie je dobré nakupovať akcie nejakej spoločnosti iba kvôli tomu, že je v centre pozornosti. Asi najznámejším príkladom z posledných rokov je spoločnosť Tesla, ktorá dlhodobo balansuje na hrane bankrotu a úspechu. Vždy si teda preverte, ako spoločnosť funguje z finančného hľadiska pred tým, ako si jej akcie kúpite.

2. Dobrá spoločnosť nemusí byť dobrá investícia

Uveďme si jeden príklad zo života. Pri nákupe určitého tovaru (auto, telefón, tričko) sa vždy rozhodujete primárne na základe ceny v pomere k hodnote. Ak niečo stojí 1000 Eur, automaticky to samé o sebe neznamená nič. Ak týchto 1000 Eur stojí tričko, tak je to veľa. Ak 1000 Eur stojí nové auto, tak je to samozrejme málo. Podobným spôsobom by mal investor pristupovať aj k nákupu akcií. To, že je nejaká spoločnosť dobrá (dobré tričko) automatický neznamená, že ju môžeme považovať aj za dobrú investíciu. Ocenenie jej jednoducho nemusí odpovedať a môže byť pridrahá. Vždy sa teda snažte využívať na posúdenie vhodnosti investície finančnú analýzu.

3. Prehnané reakcie na určité udalosti

Ako sme si už spomínali v predchádzajúcich článkoch, investovanie prostredníctvom akcií má zmysel hlavne v dlhodobom horizonte. Tento dlhodobý horizont so sebou samozrejme prináša rastové obdobia, ale aj obdobia poklesov. Rastové obdobia trvajú síce výrazne viac, avšak práve pri poklesoch sa investori často dopúšťajú toho, že v panike svoje akcie predajú. Vo väčšine prípadov však ide len o dočasné poklesy cien a zbavovanie sa akcií nie je rozumné. V drvivej väčšine prípadov tieto dočasné straty akcie dobehnú. Teória je však jedna vec, prax vec druhá. Sledovanie nepriaznivého vývoja na svojom účte je samozrejme nepríjemné, avšak pri racionálnom pohľade na vec je jednoducho dobré nereagovať na krátkodobé udalosti na trhoch predajom akcií. Práve naopak, tieto obdobia by mal investor využiť na vyhľadávanie titulov, ktorých cena poklesla neprávom.

4. Prehnaná sebadôvera

Nebudeme si klamať – k dobrej investícii nám môže neraz pomôcť aj určitá dávka šťastia. Môže ísť napríklad o to, že spoločnosť, ktorej akcie kúpime uvedie o rok na trh produkt, o ktorom sme pri nákupe nevedeli. Tento produkt sa začne veľmi dobre predávať a akcia vzrastie o niekoľko desiatok či stoviek %. V konečnom dôsledku sme zarobili kvôli faktoru, ktorý sme spočiatku nebrali do úvahy. Ak sa takýchto náhod nakopí viacero, niektorí investori si začnú myslieť, že majú veľký talent alebo „čuch“ na dobré príležitosti a z pôvodne investične zameranej stratégie skĺznu ku krátkodobým špekuláciám. Historicky dosahujú najlepšie výsledky ľudia, ktorí na svoje portfólio „zabudnú “ a nerobia v ňom výrazné zmeny. Držia sa tak teda svojej pôvodnej stratégie a zároveň minimalizujú poplatky.

Vždy sa teda pred nákupom či predajom akcie zamyslite, či je dôvod, ktorý Vás k tomu viedol racionálny alebo nie. Takáto jednoduchá úvaha Vám môže v konečnom dôsledku ušetriť veľa finančných prostriedkov.

Pokiaľ by ste chceli vidieť, ako môže analýza a zostavovanie akciového portfólia vyzerať v praxi, môžete sa prihlásiť na Live Trading webináre z dielne brokera XTB.

Diskusia

Aké sú vaše skúsenosti s obchodovaním akcií ? Čo vám chýbalo v článku a treba to tam doplniť ? Diskutujte pod článkom:

Napíšte odpoveď

Napíšte svoj komentár
Napíšte sem svoje meno