Money management

Money management je jeden z najdôležitejších aspektov dobre fungujúceho forex obchodného systému.  Vaše technické analýzy a fundamentálne analýzy trhu môžu byť akokoľvek presné, avšak z dlhodobého pohľadu môžete byť aj tak stratoví pokiaľ nedodržiavate pravidlá money manažmentu.

Money manažment zahŕňa pravidlá ktorými spravujete svoj obchodný kapitál na svojej obchodnej platforme. Stanovíte si presne koľko peňazí investujete do každého jedného obchodu ktorý uskutočníte.

Taktiež si stanovte  koľko pipov  očakávate že zarobíte z každého konkrétneho budúceho obchodu, a aj koľko pipov ste ochotní riskovať teda stratiť.

Podľa nášho názoru, dva najdôležitejšie aspekty, ktoré si musíte ujasniť sú jednak veľkosť obchodnej pozície (kontraktu alebo lotu) ktorý otvoríte a Risk/Reward pomer.

Všeobecné pravidlo týkajúce sa veľkosti obchodnej pozície hovorí, že obchodník by  nemal riskovať viac než  1% až 2% voľného kapitálu na účte.

Toto sa týka samozrejme jedného konkrétneho kontraktu.

napríklad pri desiatich zároveň bežiacich otvorených kontraktoch by ste dokopy nemali mať zainvestovaných viac ako povedzme 20% z vášho účtu.

Toto môže byť problém pre tých z Vás, ktorí majú na účte len pár sto dolárov kapitálu.

Čo sa týka Reward/Risk pomeru, tento pomer by mal byť vždy pozitívny pre vás. Napríklad očakávate že zrealizujete 50 pipsov zisk ale riskovať chcete len stratu maximálne 15 pipsov.

Z horeuvedeného príkladu vyplýva, že sa vo vašich obchodoch môžete zmýliť až trikrát za sebou a na štvrtý krát budete ziskový. Vrelo Vám odporúčame Vám využívať obchodný príkaz s názvom trailing stop-loss pre dosiahnutie vyšších ziskov.

Trailing stop-loss je vylepšený stop-loss príkaz.

Je to akoby stop-loss a zároveň aj take-profit príkaz v jednom. Tento obchodný príkaz zabezpečí, že vaša stopka sa pohybuje hore zároveň s trhovou cenou a to vždy presne o počet pipov, ktorý si stanovíte na začiatku pri otváraní obchodu.

Ak cena menového kurzu rastie vo váš prospech, tak aj trailing stop-loss sa posúva smerom hore a to presne o toľko pipov ako ste nastavili. Z toho dôvodu vaše zisky nie sú ničím limitované a ak trh vzrastie aj o 50 pipov a potom náhle cena spadne, budete pred stratou chránení cez stop-loss.

Váš obchod sa tak neuzavre na pôvodnom stop-loss úrovni, ale až X pipov pod vrcholom.

Trh tak nemusíte sledovať non-stop celé dni sedieť pri obrazovke. Zo všetkých forex brokerov, ktorých odporúčame forex obchodníkom, poskytuje trailing stop-loss na svojej platforme napríklad XTB.COM odporúčame vám si zadarmo vyskúšať na ich platforme ako to v praxi funguje.

 trailing-stop-loss