Čo je trhový trend a ako ho rozpoznať na grafoch

K úspešnému obchodovaniu na trhoch potrebujete vedieť správne čítať grafy. Týmto článkom začíname na našom portáli ForexObchodnik.sk sériu vzdelávacích článkov o obchodovaní podľa grafov.

Staré príslovie burzových obchodníkov hovorí že „trhový trend je priateľom obchodníka“ (angl. “the trend is your friend”). Najlepší svetoví obchodníci odjakživa obchodovali  vždy v smere dlhodobého trhového trendu. Toto platí až dodnes a nie len pre burzových akciových obchodníkov, ale aj pre tých, ktorí obchodujú menové páry na forexovom trhu.

 Začínajúci forexoví obchodníci sa pozrú na sviečkový graf a väčšinou okamžite podľahnú pokušeniu vystihnúť dno alebo vrchol trendu. Celé dni nič iné nerobia len sledujú grafy a robia jeden zlý obchod za druhým, a to len preto, lebo chcú svoje obchody správne načasovať.  Samozrejme obchod otvorený v smere dlhodobého trhového trendu, kde obchodník presne  vystihol vrchol, alebo dno trendu, by bol úplne perfektným obchodom. Avšak takýto obchod je však skôr otázkou veľkého šťastia ako vašej šikovnosti. V praxi sa totiž len málokomu podarí presne vystihnúť dno alebo vrchol trendu. Vždy treba obchodovať  v smere trendu a nie proti nemu! To znamená, ak sa momentálne trh nachádza v rastovom trende potom robím dlhé obchody, teda špekulujem na rast ceny. Nečakajte na správny okamih vstupu na trh, ten možo nikdy nepríde. Mimochodom ďalšia múdrosť starých obchodníkov hovorí, že je omnoho dôležitejšie uzavrieť obchod v správnom čase, než to kedy ho otvoríte.

Pre forexových obchodníkov je omnoho efektívnejšie zamerať sa na technickú analýzu trhu a zistiť kam trh z dlhodobého pohľadu smeruje, než sa trápiť nad perfektným časom na vstup. Podľa profesionálnych obchodníkov je totiž temer nemožné presne určiť dno, alebo vrchol a v tom momente otvoriť pozíciu. Našťastie správne trafiť smer dlhodobého trhového trendu  je omnoho jednoduchšie!

Ešte predtým než si povieme ako určiť smer trhového trendu si vysvetlime čo to vlastne je ten „trhový trend“.  Trend môžeme definovať ako dlhodobé smerovanie trhu, ktorý je evidentný z pohľadu na minulé obdobia na grafoch (za posledných x dní alebo týždňov). Hovoríme o minulom období, pretože nikdy nie je isté, či sa tento trhový trend udrží aj v blízkej budúcnosti. Avšak, akonáhle sme si na grafe všimli priebeh nejakého trendu (napríklad rast trhu), potom je veľká pravdepodobnosť, že rastový trend bude ešte nejaký čas aj pokračovať. A práve toto využívajú úspešní forexoví obchodníci pri obchodovaní.

Teraz keď už viete čo je to trend, vysvetlime si, ako ho môžete rozpoznať na cenových grafoch. Väčšina mechanických forexových obchodných systémov definuje rastový trend ako sériu za sebou idúcich neustále sa zvyšujúcich trhových maxím v porovnaní s trhovými vrcholmi dosiahnutými pred x dňami. Klesajúci trend je taký, kde vidíme neustále klesajúce trhové cenové minimá v porovnaní s predošlými minimami za posledných x dní .

Avšak, pre skutočné potvrdenie rastového trendu si treba ešte všímať aj to či sú nielen nové maximá na sviečkovom grafe vyššie ako predošlé maximá, ale aj nové minimá musia byť vyššie ako predošlé trhové minimá. To isté platí pre potvrdenie klesajúceho trendu, to znamená nové trhové minimá aj maximá musia byť nižšie než predošlé.

Na spodnom obrázku je krásny príklad rastúceho dlhodobého trhového trendu (po anglicky UPTREND). Ako vidíte na obrázku, rastový trend je charakteristický sériou neustále vyšších trhových maxím (High) aj miním (Low) než v predchádzajúcom krátkodobom cykle.

TIP: V prípade rastového trendu je vhodné nastaviť si svoj stop-loss obchodný príkaz  pod úroveň predchádzajúceho trhového minima (Low).

rastúci trhový trend
Rastúci trhový trend (po anglicky UPTREND)

Na nasledujúcom spodnom obrázku je príklad klesajúceho dlhodobého trhového trendu (angl. DOWNTREND). Na obrázku vidíte klesajúce trhové minimá (Low) aj maximá (High), pričom každý ďalší krátkodobý trendový cyklus má nižšie minimá aj maximá než predchádzajúci cyklus. TIP: Počas klesajúceho dlhodobého trhového trendu je vhodné si nastaviť svoj stop-loss príkaz na úrovni vyššie než bolo predchádzajúce krátkodobé trhové maximum.

klesajúci trhový trend
Klesajúci trhový trend (po anglicky DOWNTREND)

Teraz keď už viete čo je trhový trend a ako ho rozpoznať na grafe, znovu si Vám dovolím pripomenúť, aby ste vždy obchodovali  v smere trhového trendu a nie proti nemu. Ušetríte si tým mnoho nervov a peňazí.

Prečítajte si aj ďalšiu časť tohto seriálu ktorá sa venuje obchodovaniu supportov a rezistencií.