Čo je to dividenda

Dividenda je rozdelenie zisku spoločnosti medzi akcionárov (spolumajiteľov). O tom aké vysoké dividendy bude firma vyplácať , vždy rozhoduje predstavenstvo spoločnosti na svojom pravidelnom zasadnutí. Kvalitné firmy pravidelne každoročne zvyšujú výšku dividend.

Akcionári, ktorí dostávajú dividendy od spoločností, majú zvyčajne nárok na dividendu za predpokladu, že vlastnia akcie pred dátumom ex-dividend. Tieto zisky musia byť rozdelené buď vo forme hotovosti, alebo vo forme ďalších akcií.

Tu je zaujímavý článok: 10 Najlepších Dividendových Akcií

Dividendy sa vyplácajú vždy na 1 akciu. Napríklad 5€ na 1 akciu. Ak je aktuálne trhová cena 1 akcie 100€ v takom prípade má akcionár zo svojej investície dividendový výnos 5% ročne.

Prečo firmy vyplácajú dividendy

Spoločnosti vyplácajú dividendy, aby prilákali nových investorov, ako aj udržali svojich súčasných investorov. Schopnosť vyplácať dividendy vysiela silný signál o budúcej výkonnosti spoločnosti. Schopnosť stabilne vyplácať dividendy v priebehu času svedčí o solídnej demonštrácii finančnej sily a je pre investorov atraktívna.

Ako sa vypláca dividenda z akcií

Akciové dividendy zvyčajne fungujú prostredníctvom štandardného postupu.

Dividendy sa vyplácajú zvyčajne 1x za štvrťrok alebo 1x za mesiac alebo raz ročne. Dividenda vám príde automaticky zdanená zrážkovou daňou (zvyčajne 15%) na váš účet u akciového brokera . O nič sa teda starať nemusíte. Ide o pasívne príjmy!

Peniaze sa zvyčajne zasielajú približne niekoľko dní po dátume ex-dividend.

Ex-dividend je dátum, ku ktorému musíte vlastniť akciu vyplácajúcu dividendu, aby ste mali nárok na jej vyplatenie. Ďalší spôsob výplaty dividend sa prezentuje vo forme dodatočných akcií danej akcie.

Ktoré firmy najčastejšie vyplácajú dividendy?

Vo všeobecnosti sú najčastejšími platcami dividend vyspelé spoločnosti pôsobiace v energetickom (Exxon Mobile) a bankovom sektore (JP Morgan), ďalej vo farmaceutickom sektore (Pfizer), veľmi lukratívne dividendy vyplácajú aj cigaretové monopoly Philipp Morris a Altria či British Tobacco. Populárne sú aj tzv REIT teda fondy investujúce do realít ktoré vyplácajú vysoké dividendy.

Na druhej strane technologické spoločnosti ako Google či Meta radšej reinvestujú zisky alebo ich používajú na spätný odkup svojich akcií na trhu, čím zvyšujú ich trhovú cenu. Akcionári sú namiesto dividend odmeňovaní rýchlym rastom ceny akcií.

Pasívne príjmy z dividend

Pasívny príjem z investovania do dividend je dobrou stratégiou pre investorov, ktorí už majú určitú hotovosť a chcú získať pasívny príjem. Na druhej strane, ľuďom, ktorí s investovaním ešte len začínajú, odporúčame agresívne investovať do rastových akcií.

Pri kvalitných amerických spoločnostiach typu „blue chips“ môžete očakávať dividendy od 0,7 % ročne v prípade spoločností ako Apple až po 7 % ročne a viac v prípade niektorých dividendových aristokratov.

Prečo sú dividendy pre akcionárov výhodné?

Dividendy sú pre akcionárov výhodné, pretože je to jeden zo spôsobov, ako môžu získať pasívny príjem zo svojej investície bez toho, aby museli predávať vlastné akcie.

Spoločnosť, ktorá je schopná pravidelne vyplácať dividendy, oznamuje akcionárom silu a udržateľnosť.

Vo všeobecnosti platí, že hodnotové spoločnosti vyplácajú pravidelné dividendy, zatiaľ čo novšie tzv. rastové spoločnosti radšej reinvestujú zarobené peniaze do expanzie firmy ktorá má podporiť budúci rast. Stabilné výplácanie dividend potvrdzuje finančnú prosperitu spoločnosti. To je výhodné pre akcionárov, pretože spoločnosť, ktorá vypláca dividendy, je pre nich atraktívna, pretože buduje ďalší dopyt po akciách.

Marian Marek
Marian Marekhttps://www.forexobchodnik.sk
Od roku 2013 vediem stránku ForexObchodnik.sk, ktorá bola citovaná vo významných slovenských ekonomických magazínoch ako je TREND, Hospodárske Noviny, Zoznam.sk, eZisk a ďalšie. Vyštudoval Fakultu managementu UK odbor financie a marketing. Email Kontakt: marian@forexobchodnik.sk